SC50X80 | Xi lanh khí nén Airtac SC50-80

SC50X80 | Xi lanh khí nén Airtac SC50-80 là loại xi khí nén với Boresize 50mm và hành trình ( stroke ) 80mm là xi lanh hãng Airtac International Group ( Taiwan ), Đài Loan.