SMC CQU CQUB32-5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 75 ML

SMC CQU CQUB32-5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 75 ML là dòng xi lanh SCQU và CQUB đến từ Nhật Bản với nhiều loại boresize và hành trình khách nhau