SMC MXQ6 / 8-20A MXQ6L / 8L-10-20-30-40-50-75 A AS AT

SMC MXQ6 / 8-20A MXQ6L / 8L-10-20-30-40-50-75 A AS AT là xi lanh khí nén hãng SMC dòng MXQ với những mã như:

MXQ6-10, MXQ6-20, MXQ6-30, MXQ6-40, MXQ6-50, MXQ6-20A, MXQ6-40A, MXQ6-40AS, MXQ8-10, MXQ8-20, MXQ8-30, MXQ8-40, MXQ8-50, MXQ8-75, MXQ8-10AT, MXQ8-20A, MXQ8L-20.

– Với bộ đệm giới hạn ABC
– Với bộ đệm giới hạn AS BS CS
– Với bộ đệm giới hạn AT BT CT