TCM16X60S | Xi lanh ba trục AirTac dòng TCM

TCM16X60S là dòng xi lanh ba trục TCM với borsize 16 hành trình 10 đến 100 cùng với những mã chi tiết như: TCM16X10S, TCM16X20S, TCM16X30S, TCM16X40S,TCM16X50S, TCM16X60S,TCM16X70S, TCM16X80S, TCM16X90S, TCM16X100S.