Tiết lưu SMC VH300 / VH301 / VH302 / VH310 / VH311-02 / 03 / N03 / F02 / N02-L / R

Tiết lưu SMC VH300 / VH301 / VH302 / VH310 / VH311-02 / 03 / N03 / F02 / N02-L / R hay còn gọi là van tiết lưu dùng để điều khiển khí với các mã như: VH300-02, VH300-N02, VH300-02-R, VH300-03, VH300-03-L, VH300-N03, VH300-F03, VH300-F03-L, VH301-03, VH301-03-L, VH302-03, VH302-02, VH302-02-L, VH302-02-R, VH302-N03, VH302-F03, VH310-03, VH310-02, VH310-N02, VH311-02, VH311-03, VH311-03-R, VH311-N02-L.