Van khí nén GC200-08GR300-10GFR400-15F1GFC600-20 Airtac

Van khí nén GC200-08GR300-10GFR400-15F1GFC600-20 Airtac là van khí nén thương hiểu Airtac đến từ Đài Loan với các dòng như: GF, FFR, GL,GR,GFC,GC.