Xi lanh dẫn hướng SMC CY1L25-100-150-200-250-300-350-400-450-500-600-700-800-H

Xi lanh dẫn hướng CY1L25-100H , CY1L25-150H, CY1L25-200H, CY1L25-250H, CY1L25-300H, CY1L25-350H, CY1L25-400H, CY1L25-450H, CY1L25-500H, CY1L25-600H, CY1L25-700H, CY1L25-800H, CY1L25-100, CY1L25-150, CY1L25-200, CY1L25-250, CY1L25-300, CY1L25-350, CY1L25-400, CY1L25-450, CY1L25-500, CY1L25-600, CY1L25-700, CY1L25-800 là dòng xi lanh khí nén mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.