Xi lanh khí nén Airtac SDA12/16/20/32/40/50/63/80/100 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 75 80S từ tính

Xi lanh khí nén Airtac SDA12/16/20/32/40/50/63/80/100 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 75 80S từ tính từ tính hay còn được gọi là Ben xi lanh khí nén dòng SDA với Bore size phi 12/16/20/32/40/50/63/80/100 cùng với hành trình Stroke 5 10 15…