Xi lanh SMC CM2W / CM2WB40-25 / 50 / 75/100/150/1200/350/300

Xi lanh SMC CM2WB40-25, CM2WB40-50, CM2WB40-75, CM2WB40-100, CM2WB40-150, CM2WB40-200, CM2WB40-250, CM2WB40-300, CM2WB25-25Z, CM2WB25-50Z, CM2WB25-75Z, CM2WB25-100Z, CM2WB25-150Z, CM2WB25-200Z, CM2WB25-250Z, CM2WB25-300Z là dòng xi lanh khí nén mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.