Xi lanh SMC CUJ / CDUJ 25/32 x 20 x30-10-20-30

Xi lanh SMC CDUJ25x10-10,CDUJ25x20-10,CDUJ25x30-10,CDUJ25x20-20,CDUJ25x30-20,CDUJ25x30-30,CDUJ32x10-10,CDUJ32x20-10,CDUJ32x30-10,CDUJ32x20-20,CDUJ32x30-20,CDUJ32x30-30 là dòng xi lanh khí nén mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.