Xi lanh SMC CUK / CDUK25 / 32-5D-10D-15D-20D-25D-30D-40D-50D

Xi lanh SMC CDUK25-5D, CDUK25-10D, CDUK25-15D, CDUK25-20D, CDUK25-25D, CDUK25-30D, CDUK25-35D, CDUK25-40D, CDUK25-45D, CDUK25-50D, CDUK32-5D, CDUK32-10D, CDUK32-15D, CDUK32-20D, CDUK32-25D, CDUK32-30D, CDUK32-35D, CDUK32-40D, CDUK32-45D, CDUK32-50D là dòng xi lanh khí nén mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.