Xi lanh SMC MBW / MDBW / MBB / MDBB125-25-50-75-100-125-Z xi lanh hai đầu ra tiêu chuẩn

Xi lanh SMC MBW125-25, MBW125-50, MBW125-75, MBW125-100, MBW125-125, MBW125-150, MBW125-200, MBW125-225, MBW125-250, MBW125-300, MBW125-350, MBW125-400, MBW125-450, MBW125-600, MBW125-700, MBW125-800, MBW125-900, MBW125-1000 là dòng xi lanh khí nén mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.