Airtac AFC1500 AFC 2000 Bộ lọc khí nén

Airtac AFC1500 AFC 2000 là bộ lọc khí nén hãng Airtac dùng để tách dầu, nước trong công nghiệp. Ngoài ra còn có các mã thuộc dòng BFC 2000, BFC 3000 và BFC 4000.