Bộ lọc khí nén SMC AF20-02-A, AF20-04D, AFM20-02C AF30-03D AFM40 AFD AFM30 R

Bộ lọc khí nén SMC AF20-02A, AF20-04D, AFM20-02C AF30-03D AFM40 AFD AFM30 R là bộ lọc khí nén của hãng SMC, Nhật Bản.