AirTac MI/MIC20X10 15 20 30 40 60 80 120 160 180S-U | Xi lanh Mini

AirTac MI/MIC20X10 15 20 30 40 60 80 120 160 180S-U là Xi lanh Mini tròn dòng MI thương hiệu Airtac Đài Loan với Boresize 16mm cùng hành trình từ 10mm với những mã chi tiết như:

MI20X10U, MI20X15U, MI20X20U, MI20X30U, MI20X40U, MI20X60U, MI20X80U, MI20X120U, MI20X160U, MI20X180U, MI20X10SU, MI20X15SU, MI20X20SU, MI20X30SU, MI20X40SU, MI20X60SU, MI20X80SU, MI20X120SU, MI20X160SU, MI20X180SU