Cảm biến BTS15-LDTL BTS15-LDTD Autonics

Cảm biến BTS15-LDTL BTS15-LDTD Autonics dùng để nhận biết, đóng ngắt hành trình trong công nghiệp với 2 mã: