Van điện từ SMC VK300-41-1A 300-41-2 300-41-2A 300-42-1A

Van điện từ SMC  VK300-41-1A 300-41-2 300-41-2A 300-42-1A là dòng van điện từ mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.