Van điện tử SMC VQZ342-5YZ1-C8 / VQZ332-5YZB1-C6 / VQZ100 * 200 * 300

Van điện tử SMC VQZ342-5YZ1-C8 / VQZ332-5YZB1-C6 / VQZ100 * 200 * 300 là dòng van mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.