Van tiết lưu Airtac PSL4-M5 / ASL6M5 / 6-01 / 8-01 / 10-02 / 12-03 / 4

Van tiết lưu PSL4-M5 / ASL6M5 / 6-01 / 8-01 / 10-02 / 12-03 / 4 Airtac là loại van điều chỉnh tốc độ khí của hãng Airtac Đài Loan. Một số mã van tiết lưu như: ASL4-M3, PSL4M5A, PSL401A, PSL6M5A, PSL601A, PSL602A, PSL603A, ASL8-M5, PSL801A, PSL802A, PSL803A, PSL804A, PSL1002A, PSL1003A, PSL1004A, PSL1203A, PSL1204A.