AD402-04 | Bộ xử lý không khí SMC Japan Automatic Drainer

AD402-04 | Bộ xử lý không khí SMC Japan Automatic Drainer là bộ xử lý nguồn không khí chính hãng SMC đến từ Nhật Bản với mã AD402-04.