Van tiết lưu SMC AS2201FG-01-06 AS1201-M5-04

Van tiết lưu SMC AS2201F/G-01-06 AS1201-M5-04 được làm bằng thép không rỉ dùng để điều khiển khí nén của SMC với một số mã như: AS2201F-02-06SA, AS2201F-01-06A, AS2201F-01-06SA, AS2201F-01-08AS, AS2201F-02-08SA, AS2201F-01-04S, AS2201F-01-06S, AS2201F-01-08S, AS2201F-02-08S, AS2201F-02-08A, AS2201F-02-06S, AS2201FG-02-04SA, AS2201FG-02-06SA.