Bộ lọc chân không PISCO của ZFC Nhật Bản VFU2-44P VFU2-66P VFU1-44P-15P

Bộ lọc chân không PISCO của ZFC Nhật Bản với những mã sau: 

  • VFU2-44P (đường kính ống 4MM),
  • VFU2-66P (đường kính ống 6MM),
  • ZFC05-04,
  • VFU1-44P-15P,
  • VFU1-33P-15P,
  • ZFC05-03 / 23,
  • VFU3-10-10P.