Van điện từ SMC VDW21-5G-3-01 / VDW21-5G-1-01 / VDW21-6G-1-01

Van điện từ SMC VDW21-5G-3-01 / VDW21-5G-1-01 / VDW21-6G-1-01 là dòng van khí nén mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.