SY5120-5LZD | Van điện từ nhập khẩu SMC 24V

SY5120-5LZD | Van điện từ nhập khẩu SMC 24V là van điện từ hãng SMC với các mã như: SY5120-5LZD-01, SY7120-5LZD-02, SY5120-5LZE-01, SY3120-5LZD-M5, SY5320-5LZD-02, SY7520-5LZD-02, SY7220-5LZD-02, SYJ5120-5LZD-M5.