Van khí nén SMC VM230 / VM220-02-00 / 00A / 08 / 08A / 34B / 34BA / 30GA / 32RA / 01S

Van khí nén SMC VM220-02-01SA, VM230-02-01SA, VM220-02-00, VM220-02-00A, VM230-02-00, VM220-02-08, VM230-02-08, VM220-02-34B, VM220-02-34BA, VM230-02-34B, VM230-02-34BA, VM220-02-30GA, VM230-02-30GA, VM220-02-32RA, VM230-02-32RA là dòng van khí nén mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.